Çene cerrahisi adı altında;

 -İmplant cerrahisi; yeni kemik oluşumu için kullanılan cerrahi tekniklerden bahsedilmişti.

-Endodontide; apikal rezeksiyon tedavisinde,

-Periodontoloji’de; gingivektomi operasyonlarında,

-Ortodontide;ortodontik tedaviyle yerine getirilemeyecek durumda olan gömük 20 yaş dişleri, kanin (köpek)dişleri ve küçük azı dişlerinin çekiminde,

-Cerrahi çekimler; Gömük bir diş henüz yeterince sürmediyse  çekilebilmesi için dişeti veya kemiğin kaldırmamız gerekir. Buna cerrahi çekim denir.Bölgenin düzgün bir şekilde kapatılabilmesi ve iyileşmesi için dikiş atılması gerekir. Bazen de diş çekimlerinin  cerrahi çekime dönüştüğü durumlar olabilir. Çekim sırasında diş bütün olarak çıkmadıysa işleme cerrahi çekim ile  devam edilir.

20 yaş dişleri de genellikle cerrahi çekim ile çekilir. Aşırı madde kaybı olan dişlerin, kök uçlarının veya uzun kavisli kökleri olan dişlerin çekilmesi cerrahi çekim gerektirebilir. Dişin etrafındaki kemiğin yoğunlaştığı ve bunun da cerrahi tedavi ile sonuçlandığı durumlar oluşabilmektedir.